Seed Hawk

Výsledkom kombinácie technológie veľmi dobre osvedčených sejačiek Väderstad s výsevnými jednotkami Seed Hawk je veľmi kompaktný a obratný stroj nesúci mnoho unikátnych prvkov. Stroj je ponúkaný v pracovných záberoch 4 m, 6 ma 8 m, s transportnou šírkou 2,9 ma tandemovou nápravou so šírkou 2 m.

S príkonom iba 150 Hp pre model 6 m, sú stroje SeedvHawk ideálne pre farmárov alebo poskytovateľov služieb pracujúcich v regiónoch s limitujúcou prepravnou šírkou. Výsevné jednotky ponúkajú extrémne presné uloženie osiva a hnojiva. Súčasne je dosiahnuté následného utuženia a vytvorenia podmienok pre zadržanie vlhkosti. Osvedčené dávkovacie ústrojenstvo je veľmi dobre známe a preverené už roky na sejacích strojoch Rapid a Spirit.

Podrobnejšie informácie v pdf: Seed Hawk