Rapid RDA S

Rapid je správnou voľbou pre každý osevný postup. Nezáleží na tom, či požadujete priami výsev do strniska, do pôdy obrobenej klasicky alebo do pôdy spracovanej bezorebne. Vďaka výkonným nástrojom a schopnosti kultivácie pôdy kotúčovými sejacími topánkami môže Rapid vykonávať výsev za všetkých podmienok.

Pre ľahké i ťažké pôdy. Sejačka Rapid odvádza rovnako kvalitnú prácu na ľahkých i ťažkých pôdach. So správnym náradím môže Rapid vykonávať prípravu a výsev do všetkých druhov pôd, od najťažších ílov po ľahkej piesočnatej pôdy.

Podrobnejšie informácie v pdf: Rapid RDA S