Rapid RDA C/J

Počasie, plodina a typ pôdy, množstvo zvyškov a ďalšie externé vplyvy majú súvislosť s tým, ako pestovať plodiny – so strojom Rapid môžete zvládnuť všetko. Sejačka je dostatočne univerzálna, aby zabezpečila, že vaše plodiny budú vždy zasiate, a to pri rôznych spôsoboch spracovania pôdy od orby až po priamu sejbu.

Čas je všetko

Pestovanie plodín je vždy o čase, či Vám sejací stroj zabezpečí, že osivo je rýchlo a riadne uložené, tak aby štart bol čo najlepší. So strojom Rapid je práca hotová najskôr, vždy a včas. Rapid je pri výkone ako „lovec hektárov“. Zabezpečí, že ak sú vhodné podmienky a veľké plochy, potom je práca hotová veľmi rýchlo. Stroj je vybavený veľkým zásobníkom osiva s celkovým objemom 6000 litrov, čo umožňuje siatie na asi 25 ha na jedno naplnenie.

Buď rýchly, ale presný

Zvyčajne je rýchlosť spájaná so stratami a nepresnosťami. Nie tu. Rapid umožňuje byť vždy presný, s perfektnou kalibráciou, dávkovaním a kontrolou hĺbky siatia. Všetky druhy osiva sú uložené presne na správne miesto a v požadovanom množstve.

Podrobnejšie informácie v pdf: Rapid RDA CJ