Rapid RD C/S

Čas je všetko

Pestovanie plodín je vždy o čase, či Vám sejací stroj zabezpečí, že osivo je rýchlo a riadne uložené, tak aby štart bol čo najlepší. So strojom Rapid je práca hotová najskôr, vždy a včas. Rapid je pri výkone ako „Lovec hektárov“. Zabezpečí, že ak sú vhodné podmienky a veľké plochy, potom je práca hotová veľmi rýchlo.

Buď rýchly, ale presný

Zvyčajne je rýchlosť spájaná so stratami a nepresnosťami. Nie tu. Rapid umožňuje byť vždy presný, s perfektnou kalibráciou, dávkovaním a kontrolou hĺbky siatia. Všetky druhy osiva sú uložené presne na správne miesto a v požadovanom množstve.

Rapid je správnou voľbou pre každý osevný postup. Nezáleží na tom, či požadujte priami výsev do strniska, do pôdy obrobenej klasicky alebo do pôdy spracovanej bezorebne. Vďaka výkonným nástrojom a schopnosti kultivácie pôdy kotúčovými sejacími topánkami môže Rapid vykonávať výsev za všetkých podmienok.

Podrobnejšie informácie v pdf: Rapid RD CS